Tham nhũng tác động đến mọi mặt của cuộc sống, chẳng hạn:

1. Đến tăng trưởng và phát triển

 • Tham nhũng gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng của nhà nước. Một số công trình nghiên cứu về chi phí kinh tế của tham nhũng đưa ra số liệu, tham nhũng làm tăng 3 – 10% cho giá của một giao dịch để đẩy nhanh tiến độ, tổn thất khoảng 50% nguồn thu từ thuế.
 • Tham nhũng làm tăng chi phí đầu tư mà không có bất kỳ đảm bảo cung cấp cho sản xuất các kết quả cần thiết. Tham nhũng do đó làm tăng sự không chắc chắn và rủi ro gắn với đầu tư cũng như giảm ưu đãi cho các doanh nghiệp.
 • Mức độ tham nhũng cao có thể làm cho các nhà tài trợ đình chỉ, giảm bớt hoặc rút quỹ hỗ trợ phát triển.
 • Tham nhũng làm chậm đầu tư, làm giảm thu nhập và ảnh hưởng đến thành phần của chi tiêu của mọi người.

alk,ang

2. Đến nghèo đói

 • Chuyển hướng nguồn lực và lợi ích về phía người giàu và đẩy xa chúng khỏi người nghèo.
 • Xáo trộn các mô hình của chi tiêu công và đầu tư bằng cách khuyến khích vốn đầu tư lớn vào các dự án chuyên sâu để tăng tối đa biên nhận hối lộ. Điều này làm giảm nguồn lực sẵn có cho chính phủ để giảm nghèo thông qua giáo dục và các chương trình xã hội.
 • Đặt thêm một loại thuế ‘bổ sung” không chính thức mà người nghèo có khả năng chi trả thấp nhất.
 • Giảm thuế thu nhập cho chính phủ và vì thế giảm trong các dịch vụ công cộng có lợi cho người nghèo.
 • Lấy đi của người nghèo quyền hợp pháp và quyền lợi của họ…

dagdg

3. Đến nhân quyền

 • Tham nhũng là một trở ngại để thực hiện các quyền. Ví dụ, phải hối lộ giáo viên để một đứa trẻ mới có một xuất ở trường học thì quyền lợi của đứa trẻ đã bị vi phạm.
 • Tham nhũng là một hình thức đặc biệt nguy hại gây ra sự phân biệt đối xử. Mục đích của nó là để nhận được lợi ích, đặc ân từ những người nhận hối lộ.
 • Tham nhũng vi phạm quyền con người vì nó phân biệt và chống lại những người nghèo bằng cách từ chối họ quyền tham gia vào các dịch vụ công cộng và cản trở họ thực hiện quyền chính trị.

dagdg

4. Đến môi trường

 • Tham nhũng khuyến khích việc khai thác rừng, thủy sản và ruộng đồng một cách quá mức vì lợi ích theo đuổi lợi nhuận nhanh chóng mà không liên quan đến các nhu cầu lâu dài và sinh kế của dân địa phương.
 • Tham nhũng có thể tổn hại sức khỏe và gây nguy hiểm cho cuộc sống người dân địa phương Ví dụ: tham nhũng dẫn đến khai thác gỗ quá mức và bất hợp pháp, nó có thể làm hỏng chất lượng không khí và gây bệnh đường hô hấp và tử vong.

ldakgk

5. Đến văn hóa, xã hội

 • Tham nhũng tạo ra sự chia rẽ và đóng góp đáng kể cho bất bình đẳng và xung đột xã hội.
 • Tham nhũng làm giảm sự tôn trọng đối với chính quyền.
 • Tước quyền của người dân và khuyến khích ý thức của họ phải nhượng bộ.
 • Trong điều kiện thực tế, tham nhũng có thể chuyển hướng các nguồn lực từ các chương trình xã hội với một số hậu quả tiêu cực.
 • Người nghèo sẽ ngày càng bị cách ly và ý thức của họ về loại trừ xã hội sẽ được tăng cường.
 • Phụ nữ sẽ đặc biệt có khó khăn trong việc phát triển năng lực của mình.
 • Trong một xã hội tham nhũng, nó trở nên khó khăn ơn để thuyết phục mọi người làm việc cùng nhau vì lợi ích chung.

addgd

————

Hình ảnh từ  :

Diễn đàn “Xã hội minh bạch và bền vững nằm trong tay thế hệ trẻ”

http://www.wellesley.edu

http://www.lansinglatinohealth.org

http://www.funmunch.com

Advertisements