THAM NHŨNG – LÀ GÌ?

Tìm hiểu thế nào là tham nhũng, các cách phân loại và các hành vi tham nhũng thường gặp trong cuộc sống.

adfdgf

gadgd

THAM NHŨNG – TẠI SAO?

Có những nguyên nhân nào dẫn đến tham nhũng? Cùng tim hiểu các nguyên nhân gây ra tình trạng để từ đó đưa ra các giải pháp khả thi cho vấn đề này.

dagdgd

dagdg

THAM NHŨNG – HẬU QUẢ?

Tham nhũng tác động đến rất nhiều mặt của cuộc sống. Tham nhũng tác động đến nghèo đói; đến tăng trưởng và phát triển; nhân quyền; môi trường; văn hóa – xã hội …

aggdg

dagdg

TƯ LIỆU

Các thông tin về tham nhũng và chống tham nhũng – các  bộ phim, tài liệu sẽ giúp giới trẻ hiểu rõ hơn về vấn đề này, từ đó tạo động lực cho giới trẻ tham gia tích cực vào việc xây dựng xã hội minh bạch và bền vững.

gádg

aldkfk

——————–

Hình ảnh từ các trang web:

www.servitokss.com

http://www.licoricecandytwist.com

http://www.treehugger.com


Advertisements