DIỄN ĐÀN “Xã hội minh bạch và bền vững nằm trong tay thế hệ trẻ”

Diễn đàn là một hoạt động trong khuôn khổ dự án “Xã hội minh bạch và bền vững trong tay thế hệ trẻ” nhằm tạo cơ hội cho các bạn tham gia trao đổi suy nghĩ, nâng cao nhận thức và đưa ra những kế hoạch hành động cụ thể để xây dựng một xã hội minh bạch và bền vững hơn.

Xem báo cáo diễn đàn tổ chức tại các trường và câu lạc bộ tình nguyện:

Trường Đại học FPT

Trường ĐH KHTN

Trường ĐH Y tế Công cộng

Trường Học viện tài chính

Trường Kinh tế Quốc dân

Câu lạc bộ INDIGO

Câu lạc bộ C4E

Câu lạc bộ HouSV

Trường ĐH Mở Hà Nội

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

KHÓA TẬP HUẤN “Xã hội minh bạch và bền vững nằm trong tay thế hệ trẻ”

Khóa tập huấn cung cấp các kiến thức, củng cố các giá trị và kỹ năng cho các bạn trẻ nhằm giúp họ thanh niên tự tin và có khả năng kết nối với nhau mạnh mẽ trong các hoạt động xã hội để xây dựng xã hội minh bạch và bền vững.

dagdgdgd

1. Truyền thông có sự tham gia

Khóa tập huấn “Truyền thông có sự tham gia” diễn ra dưới sự phối hợp của Live&Learn và Nhóm dự án “tamhonvietnam.net” – một dự án đạt giải Mầm Nhân Ái 2. Sau khóa tập huấn, rất nhiều bạn tham gia chia sẻ rằng họ thấy tự tin hơn về một số kỹ năng truyền thông và sẽ áp dụng cho công việc truyền thông của họ trong thời gian tới.

Xem báo cáo tại đây…

adg

2. Quản lý dự án có sự tham gia, minh bạch và có tính giải trình

Khóa tập huấn “Quản lý dự án có sự tham gia, minh bạch và có tính giải trình” diễn ra dưới sự phối hợp của Live&Learn và Vicongdong – FPT. Khóa tập huấn đã kết thúc tốt đẹp với sự tham gia nhiệt tình của đại diện các dự án đạt giải Mầm Nhân Ái 2 đến từ rất nhiều cơ quan, trường học và các câu lạc bộ tình nguyện trên khắp cả nước.

Xem báo cáo tại đây…

3. Chương trình tập huấn “Xã hội minh bạch và bền vững nằm trong tay thế hệ trẻ”- Cracking Class

Chương trình tập huấn “Xã hội minh bạch và bền vững nằm trong tay thế hệ trẻ” nhằm trang bị hành trang cho các bạn trẻ để xây dựng một xã hội minh bạch và bền vững, và tạo điều kiện thúc đẩy và phát huy năng lực lãnh đạo trẻ.

Đây là nội dung nâng cao năng lực trong khuôn khổ hợp tác giữa Dự án “Xây dựng năng lực thủ lĩnh trong hoạt động xã hội tình nguyện – Cracking Class” của tổ chức Vì Cộng đồng (vicongdong.vn) và Dự án “Xã hội minh bạch và bền vững trong tay thế hệ trẻ” thực hiện bởi Live&Learn

Xem chi tiết chương trình tại đây…

Xem báo cáo tại đây…

———–

Hình ảnh từ :

Diễn đàn và khóa tập huấn trong khuôn khổ dự án “Xã hội minh bạch và bền vững nằm trong tay thế hệ trẻ”

Trang web các trường học và câu lạc bộ tình nguyện

Advertisements