———————-

TỔ CHỨC CUỘC THI

Đoàn trường phối hợp với các chi đoàn tổ chức các diễn đàn, hoạt động ngoại khóa, thi kiến thức về tham nhũng dưới nhiều hình thức.

Thi sắc đẹp, học sinh/sinh viên thanh lịch có sử dụng câu hỏi về minh bạch/tham nhũng.

Vẽ tranh, làm clip về chủ đề tham nhũng.

——————

TỔ CHỨC CÁC CUỘC TRAO ĐỔI VỀ CHỦ ĐỀ THAM NHŨNG

Nói chuyện, gặp gỡ, đối thoại với những cá nhân tiêu biểu trong phòng chống tham nhũng.

Diễn đàn, tọa đàm, đối thoại về minh bạch/tham nhũng.

————

—————

TUYÊN TRUYỀN VỀ CHỦ ĐỀ THAM NHŨNG

Chiếu phim, clip về tham nhũng trên tivi.

Lập website cho phép phản ánh thực trạng tham nhũng và thu hút thanh niên truy cập để tìm hiểu thông tin.

Tăng cường quảng bá về các chương trình, dự án liên quan đến chống tham nhũng.

————

GỈAI PHÁP KHÁC

Những thanh niên đã tham gia các hội thảo, diễn đàn về tham nhũng lan tỏa, trao đổi lại với bạn bè và người xung quanh về những nội dung được đề cập đến trong các hoạt động đó.

Giáo dục học sinh ngay từ trên ghế nhà trường. Muốn vậy cần đào tạo một đội ngũ giảng viên bộ môn Đạo đức, Giáo dục công dân cách lồng ghép nội dung tham nhũng với chương trình giảng dạy.

———

———–

——————

Hình ảnh từ các trang web:

www.sitepoint.com

www.dtrisnadi.wordpress.com

www.researchers.in.th

www.formandasdeanimacao.blogspot.com

www.englishsocietyunila.blogspot.com

www.dreamstime.com/item.


Advertisements