SỰ KIỆN

Cùng đồng hành với các sự kiện của dự án: các khóa tập huấn nâng cao năng lực; diễn đàn tổ chức ở các câu lạc bộ tình nguyện và trường Cao đẳng/Đại học tại Hà Nội;…

agd

jadjg

KHO SÁNG KIẾN

Tham khảo những sáng kiến của các bạn trẻ về việc thanh niên có thể làm gì về chủ đề minh bạch và những ý tưởng nhằm thu hút sự quan tâm của thanh niên với chủ đề minh bạch và phát triển bền vững.

dagd

adgdgdgg

KHẢO SÁT NHẬN THỨC

Tham gia cuộc khảo sát, đánh giá nhanh nhận thức của thanh niên Việt Nam về chủ đề minh bạch, giảm tham nhũng với bộ câu hỏi trực tuyến.

Xem báo cáo kết quả khảo sát

kdhgaldhg

——————

Hình ảnh từ:

www.westcoastbc.net

www.writingforward.com

ilchamber.orgAdvertisements