LỜI NÓI ĐẦU

Trang web http://www.youthawareact.wordpress.com/ được thiết lập năm 2010, là một kênh thông tin của dự án “Xã hội minh bạch và bền vững nằm trong tay thế hệ trẻ” do Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn) thực hiện dưới sự tài trợ của Đại Sứ Quán Phần Lan tại Việt Nam thông qua cuộc thi Ngày Sáng Tạo Việt Nam 2009.


Trang webblog này nhằm:

  • Chia sẻ thông tin, kiến thức về chủ đề tham nhũng
  • Cập nhật các hoạt động trong khuôn khổ dự án “Xã hội minh bạch và phát triển bền vững nằm trong tay thế hệ trẻ”
  • Thúc đẩy và tăng cường hoạt động mạng lưới của thanh niên về các vấn đề liên quan đến minh bạch và phát triển bền vững

ALKDHFKHF

GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Tham nhũng và các vấn đề thiếu minh bạch làm giảm lòng tin của công dân vào nhà nước và làm chậm sự phát triển kinh tế – xã hội. Đối với một quốc gia đang phát triển với dân số trẻ như Việt Nam thì tham nhũng, thiếu minh bạch và thiếu “thói quen” hành động có trách nhiệm với cộng đồng và cả trong công tác phục vụ cho lợi ích công là những thử thách rất lớn, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Bởi chính bối cảnh xã hội như hiện nay sẽ tạo thành thói quen, hình mẫu cho thế hệ sau theo bước nếu như không có biện pháp can thiệp kịp thời.

Dự án được Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn) xây dựng với mục đích khuyến khích sự tham gia và cam kết của thanh niên đối với các hoạt động xây dựng một xã hội minh bạch. Bên cạnh đó, dự án cũng cung cấp các kỹ năng tiếp cận, phân tích và giải quyết các vấn đề của một xã hội minh bạch cho thanh niên. Dự án chính là cầu nối thúc đẩy và khởi xướng quá trình đối thoại của thanh niên Việt Nam vào công cuộc xây dựng một xã hội minh bạch, bền vững.

(www.unodc.org)

Mục đích của dự án: Tăng cường sự tham gia của thanh niên vào quá trình xây dựng xã hội minh bạch và bền vững.

Mục tiêu của dự án: Nâng cao ý thức và trách nhiệm xây dựng xã hội minh bạch cho sinh viên, tình nguyện viên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong đó, dự án hướng tới :

  • Nâng cao hiểu biết của các nhóm thanh niên tham gia
  • Thiết lập mạng lưới của thanh niên, sinh viên tình nguyện với chủ đề xây dựng một xã hội minh bạch và bền vững
  • Khuyến khích sự quan tâm, trao đổi của thanh niên, sinh viên tình nguyện và cộng đồng với việc xây dựng một xã hội minh bạch và bền vững.

Thời gian thực hiện dự án: từ tháng 7 năm 2009 đến tháng 7 năm 2010

Đối tượng dự án: Thanh niên, sinh viên, các tình nguyện viên trên địa bàn Hà Nội.free web stats

Advertisements